ไปตรวจเยี่ยม ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี เพื่อตรวจสอบ พ.ด. 10


นายศุภพล พลางกูร ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะ ไปตรวจเยี่ยม ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี เพื่อตรวจสอบ พ.ด. 10 ใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551

no images were found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *