การประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว


นายศุภพล พลางกูร ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และนางนพมณี สุวรรณัง นักวิทยาศาสตร์ 8 ได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว “โครงการปรับปรุงศูนย์วิจัยการเกษตรแห่งชาตินาพอก” ระหว่างวันที่ 30 กย.-2 ตค. 2551

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *