พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล


วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 19.19 น. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมฯ และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *