พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการการทหาร ตำรวจ พร้อมทั้งผู้บริหารหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ IMG_0666 IMG_0664

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *