เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life”

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24

Read more

วันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 52 ปี

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 52 ปี ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558

Read more

ตรวจติดตามงานแหล่งน้ำชุมชน

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on “Soil Quality Project และตรวจติดตามงานแหล่งน้ำชุมชน พื้นที่ในสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

Read more

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 5 มกราคม 2558

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558

Read more

ร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  ร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา   กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 51 ปี ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557

Read more

นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีด้านวิชาการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2556  นายอนุสรณ์   จันทนโรจน์  รองอธิบดีด้านวิชาการ  ได้มาพบปะชาวสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.อรทัย  ศุกรียพงศ์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินพร้อมด้วยข้าราชการ และชาวสวด. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ชั้น 2  

Read more

สวด. ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (วิทยาศาสตร์กับชีวิต) ณ ท้องฟ้าจำลอง  ตามที่ได้รับมอบหมายจาก รองอธิบดีด้านวิชาการ วันที่ 18-24  สิงหาคม 2556  มีการจัดนิทรรศการ เรื่องวัสดุปรับปรุงดิน การทดสอบความเป็นกรดด่างของดินอย่างง่าย การแสดงลักษณะของเนื้อดินแต่ละชนิด พร้อมทั้งได้แจกแผ่นพับการเก็บตัวอย่างและการเก็บตัวอย่างปุ๋ย ปุ๋ยชีวภาพ

Read more

สวด. รับรางวัล 56

ดร.อรทัย  ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน   รับรางวัลการประกวดเว็บไซด์ ของหน่วยงานส่วนกลาง โดยที่ สวด. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 50 ปี หรือ ครึ่งศตวรรษ

Read more