การกำหนดวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์และหน่วยวิเคราะห์ดิน

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การกำหนดวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์และหน่วยวิเคราะห์ดิน” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Read more

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) 250 ไร่”

Read more

วันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 52 ปี

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา  กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 52 ปี ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558

Read more

ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 5 มกราคม 2558

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558

Read more

ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

Read more

ต้อนรับตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้ให้การต้อนรับตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 ท่าน จากสำนักพัฒนาข้าวพันธุ์ดีพระยาบันลือ เพื่อขอคำแนะนำการตรวจวิเคราะห์ดิน และการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

Read more

Big Cleaning Day ประจำปี 2557

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้จัด Big Cleaning Day ประจำปี 2557 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยมีคำขวัญว่า ใส่ใจ 5 ส สวด.ก้าวหน้า มุ่งมั่นพัฒนา วิทยาศาสตร์ก้าวไกล

Read more

ร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมพัฒนาที่ดิน

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  ร่วมแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา   กรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 51 ปี ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557

Read more

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ. ระยอง วันที่ 8 เมษายน 57 เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.

Read more