งานวันดินโลก

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน เพื่อการลดต้นการผลิตของเกษตรกร  โดยนำเสนอชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องดินที่มีปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงดินโดยวิธีต่างๆ แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป  

Read more

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 19.19 น. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี นายเข้มแข็ง

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Read more

ฟื้นดิน รักษ์น้ำ ด้วยการพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานเปิดงาน “ฟื้นดิน รักษ์น้ำ ด้วยการพัฒนาที่ดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ บ้านคำไผ่ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

แนวทางสู่การเป็น Smart Director

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางสู่การเป็น Smart Director รุ่นที่ 4” และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางสู่การเป็น Smart Director” ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Read more

การวิเคราะห์โครงการและงบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3 : ภาคเกษตร

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์โครงการและงบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3 : ภาคเกษตร” ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Read more

ให้การต้อนรับ Mr. Maruo Matsumoto, Representative of JIRCAS South East Asia และคณะ

ให้การต้อนรับ Mr. Maruo Matsumoto, Representative of JIRCAS South East Asia และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งร่วมหารือโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและ JIRCAS ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

Read more

เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life”

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24

Read more

การกำหนดวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์และหน่วยวิเคราะห์ดิน

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การกำหนดวิธีมาตรฐานการวิเคราะห์และหน่วยวิเคราะห์ดิน” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Read more

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วย นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “รณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) 250 ไร่”

Read more