เตรียมความพร้อมในการต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายประศานส์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 จ.พิษณุโลก นางสาวสุภาพร จันรุ่งเรือง ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพ ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผชช.ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ผอ.อรทัย ศกรียศ์ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Read more

เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.25 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เครือข่ายห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน (SEALNET) : ผลการแลกเปลี่ยนตัวอย่างดินและการจัดทำมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน” จัดโดย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

Read more

งานวันดินโลก

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินจัดนิทรรศการงานวันดินโลก ด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน เพื่อการลดต้นการผลิตของเกษตรกร  โดยนำเสนอชุดตรวจสอบดินอย่างง่าย และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องดินที่มีปัญหาและการแก้ไขปรับปรุงดินโดยวิธีต่างๆ แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป  

Read more

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 19.19 น. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี นายเข้มแข็ง

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 น. ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Read more

ฟื้นดิน รักษ์น้ำ ด้วยการพัฒนาที่ดิน

เป็นประธานเปิดงาน “ฟื้นดิน รักษ์น้ำ ด้วยการพัฒนาที่ดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ บ้านคำไผ่ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

Read more

แนวทางสู่การเป็น Smart Director

เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางสู่การเป็น Smart Director รุ่นที่ 4” และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางสู่การเป็น Smart Director” ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

Read more

การวิเคราะห์โครงการและงบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3 : ภาคเกษตร

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์โครงการและงบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3 : ภาคเกษตร” ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Read more

ให้การต้อนรับ Mr. Maruo Matsumoto, Representative of JIRCAS South East Asia และคณะ

ให้การต้อนรับ Mr. Maruo Matsumoto, Representative of JIRCAS South East Asia และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมทั้งร่วมหารือโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและ JIRCAS ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

Read more

เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life”

ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24

Read more